Contact

Limaria-Arboleas, Costa Almeria, Andalusië, Spanje

voorwaarden

Boeken
Bij elke huuraanvraag dienen deze algemene voorwaarden door de aanvrager te worden aanvaard. Alle huuraanvragen dienen te gebeuren per email info@villa-encanto.com. We brengen geen reserverings- of administratiekosten in rekening.

Bij reservatie minder dan 12 weken voor de huurperiode
Indien de periode nog vrij is ontvangt u van ‘Priber Bvba’ een email ter bevestiging van uw aanvraag en wordt u een optie gegeven voor de door u gewenste periode. Deze optie wordt gevisualiseerd op de beschikbaarheidskalender. De integrale huurprijs en borg, zoals vermeld in de bevestigingsemail, dienen binnen 10 dagen na ontvangst van deze email te worden betaald. De gewenste periode is definitief gereserveerd na tijdige en volledige ontvangst van de huurprijs en borg. Bij gebrek aan tijdige en volledige betaling wordt de aanvraag geacht te zijn ingetrokken en zal de optie worden geannuleerd.

Bij reservatie meer dan 12 weken vóór de huurperiode
Indien de periode nog vrij is, ontvangt u van ‘Priber Bvba’ een email ter bevestiging van uw aanvraag en wordt u een optie gegeven voor de door u gewenste periode. Deze optie wordt gevisualiseerd op de beschikbaarheidskalender. Een voorschot van 30 % op de huurprijs, zoals vermeld in de bevestigingsemail, dienen binnen 10 dagen na ontvangst van deze email te worden betaald. De gewenste periode is definitief gereserveerd na tijdige en volledige ontvangst van dit voorschot. Bij gebrek aan tijdige en volledige betaling wordt de aanvraag geacht te zijn ingetrokken en zal de optie worden geannuleerd. Het saldo, 70 % van de huurprijs en de borg, is te betalen uiterlijk 8 weken vóór de aanvang van de huurperiode. Daartoe zal door ‘Priber Bvba’ een herinneringsemail aan de aanvrager worden verstuurd. Bij gebrek aan tijdige en volledige betaling van het saldo wordt de aanvraag geacht te zijn ingetrokken en zal de optie worden geannuleerd, dit zonder terugbetaling van het voorschot.

Annulering
Elke aanvraag tot het huren van Villa Encanto kan steeds zonder kosten binnen 7 dagen worden geannuleerd. Elke annulatie dient uitdrukkelijk en schriftelijk aan ‘Priber Bvba’ te worden meegedeeld via info@villa-encanto.com.

Betaling
Betalingen dienen steeds te gebeuren via overschrijving op rekening met nummer IBAN BE40 0013 3950 8463 / BIC GEBABEBB ter attentie van de ‘Priber Bvba’. De prijzen vermeld op de bevestigingen en facturen zijn bindend.

Aankomst en vertrek
De wisseldag is zaterdag. Aankomst na 16:00 uur. Vertrek uiterlijk om 10:00 uur. Late aankomst graag vooraf aangeven ivm sleuteloverdracht. In juli en augsustus geldt een minimum verblijf van twee weken.

Waarborg
De huurder is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door hem/haar alsook voor de schade veroorzaakt door de medehuurders en/of gasten aan het gehuurde eigendom (woning, terrein, installaties) en de alle voorzieningen. De huurder dient alle schade aan ‘Priber Bvba’ of de lokale verantwoordelijke te melden. Een waarborg van €500,- is vereist, echter is het bedrag van schade niet beperkt tot dit bedrag. Voor elk schadebedrag ontvangt u een factuur met in bijlage het bewijs van de herstelling of vervangingsaankoop. Er zal geen geld worden ingehouden anders dan dat dit nodig is om schade te herstellen of te vervangen. De volledige of gedeeltelijke waarborg zal binnen 10 dagen na uw vertrekdatum worden teruggestort.

Electriciteit is inclusief in de huurprijs. (220 Volts)

Haardvuur
Indien u wenst kan u in de winter gebruik maken van het haardvuur in de lounge. Haardblokken zijn voorradig en inclusief in de huurprijs. Als brandmateriaal mag alleen hout worden gebruikt. Het is ten strengste verboden afval en/of plastic te verbranden.

Bedlinnen & handdoeken
Bedlinnen, badkamer- en zwembad handdoeken zijn beschikbaar en inclusief in de huurprijs.

Ceramische vloertegels
Mooi en verzorgd maar wanneer nat kunnen de vloeren glad zijn. De eigenaar/verhuuder is niet aansprakelijk voor enige vorm van ongelukken.

Schoonmaak
Eindschoonmaak is inclusief. Tegen betaling van € 75,- is een extra schoonmaak (incl. handoekwissel) gedurende uw verblijf mogelijk. Deze dient vooraf bij uw reservering te worden aangevraagd. Bij vertrek dient de huurder de vakantiewoning in behoorlijke staat en bezemschoon achter te laten. De huurder dient de inboedel van en behorend bij de vakantiewoning steeds op de oorspronkelijke plaats terug te plaatsen. Servies en keukengerei dienen te zijn afgewassen en opgeborgen in de daartoe bestemde kasten. Eindschoonmaak is voor het ‘normaal’ schoonmaken van de woning. Indien de woning in een onacceptabele toestand wordt achtergelaten zullen de kosten hiervoor worden ingehouden van de waarborg. ‘Priber Bvba’ of een door haar gevolmachtigde is gerechtigd een eindcontrole te doen na het vertrek van de huurder en extra (reinigings)kosten aan te rekenen indien de vakantiewoning niet bezemschoon is nagelaten en/of niet alles op de oorspronkelijke plaats is terug geplaatst.

Zorg
De gehuurde vakantiewoning dient door de hoofdhuurder en de medehuurders met de vereiste zorg te worden bewoond. Zij dienen de woning als een goede huisvader te beheren en gebruiken.

Bedden
Alle bedden zijn voorzien van bedmoltons. Mocht u een probleem voorzien met mogelijk bedplassen, dan staan we er op dat u een ‘vochtbestendige’ molton aanbrengt om het matras te beschermen (beschikbaar in de Villa) Schade aan het matras zal worden aangerekend (reinigingskosten).

Afvoer en sanitair
De huurder draagt zorg voor het sainitair en zal in geen geval in afvoeren, gootstenen, lavabo’s, douche, WC… (vloei)stoffen gieten of aanbrengen die inox en email aantasten, verstoppingen veroorzaken of de goede werking verstoren van afvoersystemen en putten: niet limitatief worden hier bedoeld bleekwater, producten die stollen (kaarsvet, bakboter,..), maandverbanden, tampons…

Septische put
De woning is voor haar riool aangewezen op een eigen septische tank. Het is daarom ten strengste verboden maandverbanden en tampons in het toilet door te spoelen. Gebruik van specifiek afbreekbaar toiletpapier is wel toegestaan (een dikte van maximaal twee lagen).

Afval
Al het afval dient volgens de regels van de gemeente te worden gesorteerd, behandeld en aangeboden. De gele afvalcontainers in de straat zijn voor lege plastic flessen en drank cartons. De groene containers zijn voor al het overige huisvuil, dat wel in een gesloten afvalzak moet zitten.

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Roken
Dit is een niet rokers woning. Roken is alleen toegestaan buiten op het terras. Let op met de droogte, de natuur dient te worden gerespecteerd. Er mag in geen geval schade worden berokkend aan bomen en struikgewas.

Maximaal aantal personen
De woning kan maximaal 8 personen huisvesten. Het is niet toegestaan het maximaal aantal personen te overschrijden.

Villawijk en uw buren
De woning ligt in een prettige en veilige villawijk van Limaria. De woning heeft een eigen garage en een staanplaats voor uw (huur)auto op het terrein. De huurder zal de rust en privacy van de buurtbewoners respecteren. Het is ten strengste verboden geluidsoverlast te veroorzaken. Na 22.00 u ’s avonds dient absolute stilte te worden gerespecteerd. U begrijpt dan ook dat klachten zeer serieus zullen worden genomen.

Zwembad veiligheid
De eigenaar/verhuurder is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor ongelukken in en rond het zwembad. Toezicht houden op kinderen is dan ook op elk moment noodzakelijk zowel in de tuin alsook in en en rond het zwembad.

Terras, tuin
Het terras en de tuin is ommuurd en voorzien van een metalen toegangshek. Toezicht op kinderen is dan ook hier op elk moment noodzakelijk, want klimmen, zitten op de muren is gevaarlijk en verboden.

Overig vuur
Door het warme en droge klimaat heeft deze regio een hoog brand gevaar. Het is verboden vuur te maken binnen en buiten het terrein van de Villa. De BBQ is bestemd voor koken alleen, er mag geen hout in worden verbrand, gebruik alleen houtskool of briketten.

Persoonlijke/Burgelijke verzekerings aansprakelijkheid
Priber Bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, schade en/of verwondingen toegebracht door of aan huurders en derden ingevolge het verblijf in de gehuurde vakantiewoning. Evenmin kan ‘Priber Bvba’ aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal en/of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de huurder en/of personen die in de gehuurde vakantiewoning verblijven.

Verzekering
U dient vooraf (bij de volledige betaling) een foto kopie te overhandigen van uw vakantie/europeese verzekering met de details betreffende de dekking voor persoonlijke en burgelijke aansprakelijkheid.

Privacyverklaring
Priber bvba garandeert het respect voor de privacy van de huurder. De persoonsgegevens van de huurder zijn essentieel om een professionele service te kunnen bieden. Behoudens uitdrukkelijke toestemming van de huurder, worden zij niet aan derden doorgegeven en uitsluitend door ‘Priber Bvba’ gebruikt om de reservering af te handelen. De huurder heeft te allen tijde het recht zijn persoonsgegevens in te zien, op zijn/haar eenvoudig verzoek te laten corrigeren of uit de database van ‘Priber Bvba’ te laten verwijderen (steeds via info@villa-encanto.com).